Instagram

Nu finns Rescued Fruits supergoda joser på Matería. På så sätt vill vi bidra till det hållbara samhället. 30% av all frukt som odlas slängs nämligen, med det försöker Rescued Fruits att ändra på. De tar hand om den frukt som annars skulle gå till spillo och gör goda, hållbart producerade joser.

Nu finns Rescued Fruits supergoda joser på Matería. På så sätt vill vi bidra till det hållbara samhället. 30% av all frukt som odlas slängs nämligen, med det försöker Rescued Fruits att ändra på. De tar hand om den frukt som annars skulle gå till spillo och gör goda, hållbart producerade joser.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *